Kullanım Koşulları

KULLANIM SÖZLEŞMESİ.

 

Bu, sizinle Mustakbelesim.com,Müstakbeleşim.com (website olarak anılacaktır) arasında yapılan yasal bir üyelik anlaşması olup, Mustakbelesim,Müstakbeleşim.com’u ziyaret etmek,katılmak ve üye olmak suretiyle, (kullanıcı olarak anılacaktır) bu Anlaşmanın bütün şartlarını kabul etmektedir. Mustakbelesim.com,Müstakbeleşim.com web sitelerinin kullanım ve işletme hakkı GİGA AJANS a aittir ve bu sözleşmede Firma olarak anılacaktır,

1. Website  18 yaş ve üstündeki kişiler için geçerlidir. Siteye üye olan herkes 18 yaş ve üstünde olduğunu aklı selim bir kişi olduğunu beyan eder.

 
2. Website Üyeliği kişiye özel bir hesaptır. Üyelik bilgilerinin başka kişiye devredilmesi yasaktır. Bilgilerini başkaları ile paylaştığı takdirde doğacak sorumluluktan Website ve Firma sorumlu tutulamaz.


3. Website deki tüm profil sayfaları internette herkesin görebileceği açık sayfalardır. Bu profil bilgilerinden dolayı doğacak tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Profilde özel bilgiler olan iletişim bilgileri paylaşımı umuma açık bir şekilde paylaşımı yasaktır. 


4. Kullanıcı şahsi profilindeki bulunan içeriklerde  telif hakkı, ticari ve mülki hakları ihlal etmesinden doğabilecek tüm sorumluluklar kullanıcıya aittir website sorumlu tutulamaz.

 5.SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b.Firma, kullanıcı sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘website’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.WebSitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 

6.  Fikri Mülkiyet Hakları

 

6.1. İşbu WebSite’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu WebSite’nin ziyaret edilmesi veya bu WebSite’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

6.2. WebSite’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. WebSite’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz

 


7. Kullanıcı website üzerinden satış, pazarlama gibi iş konuları sürdüremez. website üzerinde var olmayan sahte kişiler adına profil açılamaz kullanılamaz.


8. Website üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı düşecek paylaşımlar yapılamaz, grup toplanamaz halkı kin ve nefrete sürükleyecek paylaşımlar yapılamaz. 


9. Üyeler arası çıkacak ikili tartışma ve olaylardan sitede bulunan iki kullanıcı sorumludur. Gerek görüldüğü takdirde suçlu bulunan kullanıcı siteden atılabilir. Kullanıcı sanal ortamda çıkan münakaşa sonucu yaşadığı bu durum için websiteye dava açma hakkına sahip olmadığını taahhüt eder.


10. Website gerek gördüğü takdirde sitede bulunan her türlü veriyi izin almaksızın kayıtları silme ve değiştirme hakkına sahiptir.


11. Teknik sebeplerden doğabilecek erişim sorunlarınız için website sorumlu tutulamaz. Kullanıcı websiteye ulaşamadığı için hiçbir hak iddia edemeyeceğini kabul eder. 


12. Kullanıcı, bu webSitenin işlemesine aralarında spamming, hacking, bilgisayar virüsü yükleme veya zaman bombaları yahut bu Şartların herhangi bir hükmünde açıkça yasaklanmış yollarında arasında bulunduğu herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla ve/veya aygıtla müdahale edemez veya etmeye kalkışamaz. kullanıcının  websiteye zarar verdiği tespit edilirse Firma yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. 


13. Kullanıcı siteye kayıt olurken verdiği email adresi ve telefon numarası aktif olmalıdır. Bu bilgilerin yanlışlığı veya erişim dışı olmasından dolayı doğabilecek sorunlardan dolayı website ve Firma sorumlu tutulamaz. 


14. Website üzerinde 2 adet üyelik türü mevcuttur. Normal üyelik ve Gold üyelik. Normal üyelik sınırlı ve kısıtlı kullanım hakkına sahiptir. Gold üyelik üyelerin kısıtlamaları kaldırılmış üyelik türüdür. 


15. Gold üyelik modeli abonelik sistemi ile çalışmaktadır. Abonelik abone iptal edene kadar her hafta haftalık olarak otomatik şekilde uzatılır.

 
16. Kullanıcı ödemesini yaptığı haftanın veya kullandığı haftaların ücretini kullanımı bitmemiş bile olsa kullanmaya başladığı andan itibaren geri talep edemez. Aboneliğini iptal edildikten sonra sistem gold üyeyi otomatik olarak normal üyeye çevirir. 15. Abonelik bitirildikten sonra hesabınızda kalan hediye gold üyelik süresi mevcutsa o süre tamamlanana kadar gold üyeliğiniz devam eder. 


17. Ücretlendirilen her üyelik için kanunlara uygun bir fatura kesilir. Sisteme yaptığınız tüm abonelik ödemeleri ile ilgili bilgileri Profilim->Profilimi Düzenle->Ödemelerim Sayfası bölümünden görüntülenebilir. İhtiyac duyulduğu takdirde üyenin sistemle Yardım bölümünden yöneticilerle iletişime geçilirse fatura kullanıcıya kullanıcı tarafından ödemeli bir şekilde kargo ile gönderilir.


18. Kullanıcı sitede mesajla veya sohbet esnasında kredi kartı bilgilerini ve kontür şifresi gibi maddi değeri olan bilgileri paylaşmaması önerilir. Paylaşılması durumunda tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

 
19. Kullanıcı siteye girdiğinde siteden çıkış yapmakla yükümlüdür. Çıkış yapmadığı takdirde doğabilecek sorunlardan kullanıcı sorumludur. 


20. Kullanıcılar arasında hukuki sorunlar ve anlaşmazlıklar oluştuğunda website yöneticisinin yetki alanına giren bölümlere müdahele etme hakkına sahiptir. Yasalara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle kullanıcıların üyeliklerini kısmen veya tamamen silebilir. Bu konulardan dolayı websiteden ve Firmadan şikayetçi olunamaz.


21. Website GİGA Ajans  aittir ve olası tüm yasal anlaşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri yetkilidir.

 
22. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez. 


23. Website yöneticisi veya Firma uygun gördüğü website üyelerini reklam bannerlerin de izinli veya izinsiz kullanabilir. Kullanıcı bu durumda hiçbir hak iddia edemeyeceğini kabul eder.


24. Websitemizde karşı cinsi rahatsız ettiği tespit edilen kişiler kesinlikle banlanır.
 

25. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 


 

İş bu madde ile birlikte 26 maddeden sayılı olup Website ve Firma sahipleri Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.